ROLUL ŞI VIITORUL SECURITĂŢII PRIVATE ÎN CONTEXTUL ACTUAL

Share

Videoclip:”ROLUL ŞI VIITORUL SECURITĂŢII PRIVATE ÎN CONTEXTUL ACTUAL”.

DISCURSUL Preşedintelui Asociaţiei Profesionale a Angajaţilor din Pază (A.P.A.P.)

APAP – Asociatia Profesionala a Angajatilor din Paza | Asociatia Profesionala a Angajatilor din Paza (APAP) | 2012 http://www.apap.ro

 

DISCURSUL Preşedintelui Asociaţiei Profesionale a Angajaţilor din Pază (A.P.A.P.)
Stimate Doamne/Stimaţi Domni/Stimaţi invitaţi/Dragi colegi şi prieteni

Sărbătorim astăzi doi ani de la înfiinţarea Asociaţiei Profesionale a Angajaţilor din Pază (A.P.A.P.), asociaţie ce încă de la începutul înfiinţării ei şi-a propus ca obiectiv ridicarea calitativă, la modul generic vorbind, a meseriilor şi profesiilor din cadrul domeniului, destul de vast ca şi cuprindere profesională, al securităţii private, precum şi ridicarea continuă a „ştachetei” profesionale a celor ce lucrează în securitatea privată, astfel încăt, în primul rînd, agenţii de securitate (pază), cei aflaţi la baza „piramidei” profesionale, să nu mai fie priviţi ca nişte „paria” ai spectrului profesional din Romănia.
Meseriile şi profesiile legate de domeniul securităţii private au „debutat” în Romănia post-decembristă destul de anevoios, datorită faptului că, la fel ca şi la alte meserii şi profesii noi apărute în Romănia, nu exista o expertiză clară, precum şi nişte standarde profesionale care să exprime o statuare clară a lor, din punct de vedere faptic şi legal, nu exista o legislaţie foarte clară a reglementării domeniului securităţii private.
A existat şi un element favorizator, faptul că cei ce au venit să activeze în acest nou domeniu, proveneau, în primul rănd, din sistemul de ordine şi siguranţă publică sau din sistemul militar, avantajul fiind experienţa lor profesională, rigurozitatea profesională, disciplina, onestitatea, civismul şi, îndrăznesc să spun, fără a-mi fi teamă că folosesc un cuvănt mare, patriotismul. Sigur, în cazul celor sus-menţionaţi a existat şi un element defavorizator, faptul că experienţa unui mediu profesional foarte disciplinat şi obedient le dădea o anumită rigiditate, nepotrivită total unei societăţi ce dorea să devină, căt mai rapid, o societate liberă şi democratică.
Lor li s-au alăturat, în scurt timp şi cei veniţi din viaţa civilă, mulţi dintre ei făcănd parte din larga categorie a celor „sacrificaţi” de mişcările apărute pe piaţa muncii parte a unei economii aflate în degringoladă, o economie „prinsă” intre vechea economie centralizată de tip etatist şi „rudimentele” de economie capitalistă apărută în primii ani post-decembrişti. Mulţi dintre cei noi veniţi, erau, din păcate, nişte „învinşi” ai sorţii, mulţi dintre ei aflaţi aproape de vărsta pensionării, iar dintre cei tineri, erau, din păcate, foarte mulţi, care, pe lăngă neşansa „intrării” în viaţa activă într-o perioadă istorică foarte dificilă din toate punctele de vedere, pierduseră şi „pariul” cu şcoala, sau cu dobăndirea în mod serios si temeinic a cunostinţelor teoretice şi practice necesare exercitării unei meserii.
În scurt timp, s-a ajuns la parerea generală, că pentru exercitarea meseriei de agent de pază (agent de securitate-după noul standard ocupaţional) nu îţi trebuie nici o deprindere sau abilitate mai specială, nu îţi trebuie prea multă şcoală sau educaţie, vorba unui foarte distins şi competent fost lider de vărf în conducerea problemelor poliţieneşti-din respect pentru Domnia Sa nu îi voi divulga numele-:”taximetrist şi agent de pază poate fi oricine”.
Prezenţa acestor mulţi „habarnişti”, dublată de incompetenţa şi reavoinţa (în multe cazuri) a reprezentanţilor Patronatelor din industria de securitate privată, totul pe fondul unei legislaţii în domeniu destul de neclare, legislaţie de multe ori copiată din legislaţiile altor ţări, dar neadaptată la realităţile specifice Romăniei, a dus la apariţia unor divergenţe între patronate şi personalul executiv, divergenţe avănd de cele mai multe ori cauze legate de salarizarea aflată la un plafon destul de minimal.
Plafonul jos de salarizare, aflat de cele mai multe ori la nivelul salariului brut minim pe economie, este, în mare parte, o consecinţă a prostului mers al economiei în ansamblul ei, o consecinţă a reducerii numărului de contracte din cauze datorate stării de insolvenţă sau de faliment al beneficiarilor, de neplata prestaţiilor făcute de angajaţii firmelor de pază de către beneficiari. Aici se mai adaugă, şi trebuie să spunem lucrurilor pe nume, şi situaţiile legate de aşa numitele „contractele mascate”, contracte prin care anumiţi patroni au plătit sume necuvenite pentru obţinerea pazei unor obiective, sume care au contribuit şi ele la „subţierea” fondului de salarii al firmelor.
Asociaţia Profesională a Angajaţilor din Pază (A.P.A.P.) a apărut nu numai ca o necesitate a reglementării juridice şi manageriale a activităţii angajaţilor din industria de securitate privată, ci, în primul rănd, din necesitatea, aşa cum spuneam, a ridicării nivelului profesional şi general (educaţional, cultural, social, financiar, etc) al celor mai sus menţionaţi. A.P.A.P. nu este, aşa cum mulţi cred, strict un sindicat. Există şi o latură sindicală a activităţii noastre, dar există şi o latură educaţională, legată de activităţile de învăţămănt şi de formare profesională, mă refer la cursurile de calificare, specializare sau perfectionare, aşa cum există o latură legată de activitatea culturală sau sportivă. În A.P.A.P. ni s-au alăturat oameni care nu activează în domeniul securităţii private, oameni care activează în cu totul alte domenii: învăţămănt, ştiinţă, cercetare, producţie industrială, agricultură, sport, artă, cultură, etc). Avem membrii aparţinănd unei palete foarte largi de meserii, de la jurişti, avocaţi, economişti şi profesori universitari, pănă la muncitori, maiştrii, tehnicieni, şoferi, agricultori, dar cu toţii, fiind oameni preocupaţi de viitorul profesiilor din industria de securitate privată din Romănia, de viitorul tinerilor ce „păşesc” în viaţa profesională. Sunt oameni cu un simţ civic dezvoltat şi doresc, ca pe această cale să le mulţumesc pentru tot ceea ce au făcut în asociaţie.
Meritul dezvoltării Academiei îl are ECHIPA domnului Director ştiinţific al Academiei Naționale Bodyguard – cercetător asociat la Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, formator securitate şi intelligence &history intelligence.
Aş vrea să remarcaţi faptul că folosesc des cuvântul ECHIPA, pentru că indiferent de funcţii, noi lucrăm în ECHIPĂ, iar liderii sunt coordonatori şi nu şefi.
Voi menţiona pe căţiva dintre Domniile Lor:
• col.(r) Saulea Mihail, fost şef SAS Prahova (mascaţi) care din păcate nu e prezent, el fiind la Chişinău de anul trecut, unde îşi dă doctoratul .
• col.(r) Prof. dr. Tanase Tiberiu
• Consilier / Consultant Formare Profesională d-na col (r) Angela Jaravete
• Lector universitar Dobronăuţeanu Ovidiu Silviu
• maior (r) Diplomat inginer Nicolai Bosancu
• General Manager la City Square Center George Rauţi
• col (r) dr. ing. Octavian Logofătu
• dipl. ing. Doru Trif
• şi mulţi alţi colaboratori specialişti – experţi din Academia Natională de Informaţii „Mihai Viteazul” / Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, pe care îi veţi cunoaşte când vor lua cuvântul.
• Unul dintre colaboratori este EVALUATOR DE RISC FIZIC, domnul MISTREŢU TRAIAN-NARCIS, un practician cu un palmares impresionant în domeniu.
• Suntem acreditaţi la Camera Deputaţilor, iar unul din reprezentanţii noştri este
consilier parlamentar dl. col. Filimon Octavian.
Vorbeam de atenţia pe care am acordat-o activităţii de învăţămănt şi de formare profesională. Pentru această activitate am înfiinţat un Centru de Excelenţă-Academia Naţională Bodyguard, structură de tip educaţional non-profit, aflată în subordinea A.P.A.P. Academia e la a II-a Serie de cursanţi şi are aproape 50 de absolvenţi la cele două cursuri, iar cei prezenţi vor primi certificatele într-un cadru festiv, chiar azi în prima parte a discuţiilor noastre înainte de pauză.
Majoritatea membrilor noştri au beneficiat de aceste cursuri gratis, iar în a doua parte, după pauză vă stăm la dispoziţie cu detalii despre înscriere cu cei care nu sunt încă membri în organizaţia noastră.
Academia Naţională Bodyguard activează, în acest moment ca un furnizor de formare profesională autorizat de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (A.N.C.) în profesii şi meserii precum: agent de securitate, manager de securitate sau evaluator de risc. Academia a fost înfiinţată şi şi-a început activitatea cu sprijinul nemijlocit al unor profesionişti şi aici i-aş menţiona pe: domnul Dan Gheorghiu-vicepreşedinte A.P.A.P. şi preşedinte al Asociaţiei Romăne pentru Protecţie Privată (A.R.P.P.), tinerii studenţi, coordonaţi de prof.Ionuţ Rus – cei ce reprezintă viitorul nostru. Tuturor le mulţumesc pentru tot ceea ce au făcut.
Împreună cu Patronatul Serviciilor de Securitate, la care noi am aderat, vom lucra la standardul ocupaţional şi la metodologia profesiei de GARDĂ DE CORP.
Dorim ca să lărgim paleta de cursuri pe care le vom organiza şi aici mă refer la cursurile de management în activitatea din domeniul armelor şi muniţiilor (curs ce va fi coordonat de către domnul col. dr. ing. Octavian Logofătu), curs de dispecer, asistent manager, firma de securitate, etc. Ne gândim şi la policalificarea celor ce lucrează în domeniul securităţii private, în primul rănd la conexarea cu domeniul prevenirii şi acţiunii în cazul situaţiilor de urgenţă, astfel ca un agent de securitate să capete şi competenţe teoretice şi practice în meserii ca servant pompier, inspector P.S.I. inspector protecţia muncii, salvator, paramedic, etc.
De asemenea ne gândim la „completarea” cunoştiinţelor specifice meseriei de manager de securitate cu receptarea unor cunoştiinţe şi abilităţi din domeniul securităţii economice, industriale şi informaţionale, din domeniul managementului de proiect, precum şi din domeniul business, managementului, a limbilor străine (mă refer la vocabularul tehnic, specific meseriei), precum şi din domeniul legislaţiei specifice, naţionale, comunitare şi internaţionale.
Ne gândim şi la punerea în practică a unui „corolar” al celor spuse mai sus, legat de formarea profesională în domeniu, corolar ce se referă la completarea pregătirii teoretice şi practice cu pregătirea sportivă, precum şi cu o pregătire specifică legată de comunicare, de relaţionarea interumană, de cunoştiinţe legate de zona cultural-civilizaţională. În acest ambiţios proiect îi vom atrage şi pe colegii noştrii din departamentele cultural, sportiv (aici mă refer la viitoarea Asociaţie Sportivă A.P.A.P.), la colegii din Centrul de Psihologie Aplicată APAP, precum şi la cei din A.R.P.P. În organizaţia noastră a luat fiinţă Asociaţia Română pentru Protecţie Privată, care a fost aprobată de Guvern, pentru a folosi însemnele naţionale şi care ne va reprezenta internaţional prin protocoale de colaborare şi parteneriate cu entităţi similare din străinătate. Noi, fiind membri la Camera de Comert Romano-Israel, am avut privilegiu datorită preşedintelui, dl. Calin Cosar să fim în discuţii avansate cu o renumită firmă SPARTA, care asigură gărzile de corp la preşedinţii din ţările Americii Latine şi cu care vom colabora, iar în Europa, din luna mai avem un proiect cu o entitate din Germania pentru accesare de Fonduri Europene.
În final, ne dorim transformarea Academiei într-o instituţie de învăţământ privat de sine stătătoare (de tip şcoală profesională, şcoală postliceală sau chiar de rang universitar), care pe lângă pregătirea de tip formativ să asigure şi o pregătire de tip educaţional, unde elevul, pe lăngă obţinerea unui certificat de calificare/specializare sau perfecţionare într-o meserie sau profesie, să ajungă la un nivel de absolvenţă de tip vocaţional, liceal, postliceal sau chiar universitar).

Închei prin a spune că mai sunt multe de spus, dar şi multe de făcut!

Vă mulţumesc!

https://www.facebook.com/groups/368496903242227

 

Videoclip:”ROLUL SI VIITORUL SECURITATII PRIVATE IN CONTEXTUL ACTUAL”. – YouTube In ziua de 27.02.2015 a avut loc in incinta amfiteatrului de la Universitatea Romano-Americana, evenimentul organizat de APAP: „Rolul si Viitorul Securitatii…

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.799843696762015.1073741837.150846324995092&type=3

 

Sursa: MCP Press Agency, Mihai Georgevici

Add a Comment

Share
Share